Sandermoen og Akzo Nobel

Fra småbedrift til markedsledende industriaktør

Sandermoen har historie tilbake til 1974, da Kjell Sandermoen etablerte en tradisjonell maler- og gulvleggerfirma. Bedriften utviklet seg, og i 1981 ble butikk med malingsutsalg åpnet. Den første beisemaskinen ble kjøpt i 1985, og ble starten på en industriell satsing som har vokst seg svært stor.

Sandermoen utviklet seg etterhvert til å bli ett av Nord-Europas mest moderne lakkanlegg, og i dag favner industriavdelingen to beis- og fire lakk- og malingsanlegg. Sandermoen AS har fortsatt ett av de mest effektive og moderne utstyret som finnes på markedet.

Akzo Nobel er mer enn bare en leverandør

En slik utvikling hadde ikke vært mulig uten gode samarbeidspartnere, og en avgjørende bidragsyter har Akzo Nobel vært. En stor aktør på verdensbasis har gjort en bedrift på Namnå til en av Europas beste innen sin bransje.

Takket være kontakt og kjennskap over flere 10-år, kan man kalle Akzo Nobel for mer enn en leverandør for Sandermoen AS, og Morten Bjerknæs føler seg hjemme i Solør, selv om han bor i Drøbak.

«Jeg vet ikke hvor mange overnattingsdøgn det har blitt her oppe i Solør, men det er mange, og jeg liker meg her», kan Morten fortelle. I dag er han ansatt i Akzo Nobel og har hovedansvaret for samarbeidet med Sandermoen AS.

«For å kunne være best, må vi også jobbe med de beste, og derfor er vi stolte av å ha Akzo Nobel i hus her på Namnå. De bidrar med å ta frem riktige produkter til en bransje i rask utvikling», kan Ståle Skytteren i Sandermoen AS fortelle.

Strenge miljøkrav

Svanemerking er noe bransjen har forholdt seg til i mange år, og Sandermoen AS er med på å sette en standard sammen med Akzo Nobel. Kravene blir skjerpet og miljøpåvirkning er et stort tema i bransjen, kan Morten Bjerknæs videre fortelle oss.

Selv om Akzo Nobel omsetter for flere milliarder euro og har 45 000 ansatte, er Sandermoen AS på Namnå svært viktige for dem. «Med vår felles kunnskap og Sandermoen sin kjennskap til kundenes krav, kan vi finne frem til produkter som både er miljøvennlige og har høy kvalitet» fortsetter Morten.

Samarbeider på bred front

Sandermoen AS og Akzo Nobel har et samarbeid på bred front, og ved nyinvesteringer bidrar Akzo Nobel med sin kompetanse. «Ved kjøp av nytt utstyr eller utvidelse av produksjonslinjer er Akzo Nobel med, så utstyret er best mulig tilpasset for de produktene vi til enhver tid har. Det er også viktig at tørkesoner, tørkeutstyr og annet utstyr er riktig tilpasset produktet, så produksjonen kan foregå mest mulig effektivt, både kostnadsmessig og tidsmessig», sier Ståle Skytteren og får ikke fullrost det lange og tette samarbeidet med Morten Bjerknæs og Akzo Nobel.

Sandermoen AS og Akzo Nobel har også mange felles konferanser og kurs. Kompetanse er viktig å bygge, og det gjøres i fellesskap. Selv om den ene har flere tusen ansatte og den andre er en lokal industribedrift med ca. 50 årsverk, har de hatt stor glede av samarbeidet, og gleder seg til fremtidige prosjekter.

Sandermoen og Akzo Nobel

F. v. Morten Bjerknæs i Akzo Nobel og Ståle Skytteren i Sandermoen AS.