Author: Admin

Lagerutsalg

Hver torsdag holder vi lageret vårt åpent for kunder. Her får du kjøpt alt innen maling og gulv.   Åpningstider: Torsdager: 07.00 – 16.00.  

Sandermoen og Akzo Nobel

Fra småbedrift til markedsledende industriaktør Sandermoen har historie tilbake til 1974, da Kjell Sandermoen etablerte en tradisjonell maler- og gulvleggerfirma. Bedriften utviklet seg, og i 1981 ble butikk med malingsutsalg åpnet. Den første beisemaskinen...

Hva er Kledningskontrollen?

Kledningskontrollen er en kontrollordning som er eiet av kledningsprodusentene og leverandørene av overflatebehandlingsprodukter til den industrielle overflatebehandling. Kledningskontrollen er administrert av Norsk Treteknisk Institutt og har til oppgave å kontrollere/godkjenne aktørene i markedet, slik...

Hvem er Sikkens?

Sikkens er ett av flere merkevarer i Akzo Nobel konsernet, som er verdens største produsent av maling og lakk til trevarer Akzo Nobel har omkring 50.000 ansatte og forretningsområder innen både kjemisk- og maling/lakkindustrien....

Hva gjør vi på byggeplass?

Kledning som er industrielt overflatebehandlet må behandles varsomt på byggeplass. Malingen er fersk og mekaniske skader kan lett oppstå. Kledningen skal lagres tørt og luftig! På kledning skal endekapp, spikerhull og bart treverk, overflatebehandles...

Hva slags produkter blir brukt?

Det finnes i hovedsak 3 forskjellige typer av produkter som benyttes ved industriell behandling av utvendig kledning. Det kan benyttes en klar og fargeløs impregneringsvæske som en sopp og råtebeskytter med stor inntregningsevne. Denne...