Brannimpregnert kledning

11 branntesting av fasaderSandermoen AS leverer brannimpregnert kledning.

Når den brannimpregnerte kledningen utsettes for brann eller sterk varme, aktiveres de brannhemmende komponentene og en effektiv omformingsprosess settes i gang.

Når impregneringen smelter, dannes vann som effektivt kjøler ned treverket, og de brennbare gassene som vanligvis utvikles i store mengder, forandres til kulldioksid. Det dannes et kullag som effektivt beskytter det underliggende materialet mot brann. Laget reduserer også varmegjennomtrengningen kraftig, slik at materialet ikke når antennelsespunktet.

Brannimpregnert materiale produserer ikke mer eller giftigere røyk enn ubehandlet treverk.

Kledningen leveres grunnet fra fabrikk. Skal overmales med oljeprodukt innen 12 mnd.

FDV og produktdokumentasjon finner du her