Hva er Kledningskontrollen?

Kledningskontrollen er en kontrollordning som er eiet av kledningsprodusentene og leverandørene av overflatebehandlingsprodukter til den industrielle overflatebehandling. Kledningskontrollen er administrert av Norsk Treteknisk Institutt og har til oppgave å kontrollere/godkjenne aktørene i markedet, slik at kvaliteten på det utførte arbeid og overflatebehandlingen er optimal. Sandermoen AS og Akzo Nobel/Sikkens er godkjente medlemmer av Kledningskontrollen.