Hva gjør vi på byggeplass?

Kledning som er industrielt overflatebehandlet må behandles varsomt på byggeplass. Malingen er fersk og mekaniske skader kan lett oppstå.

Kledningen skal lagres tørt og luftig!

På kledning skal endekapp, spikerhull og bart treverk, overflatebehandles og skader repareres snarest! Det anbefales at det benyttes produkter beregnet for utvendig bruk, enten fra Nordsjö eller andre produsenter

Reklamasjoner må skje innen 10 dager og før varen tas i bruk!