Hva slags produkter blir brukt?

Det finnes i hovedsak 3 forskjellige typer av produkter som benyttes ved industriell behandling av utvendig kledning.

  • Det kan benyttes en klar og fargeløs impregneringsvæske som en sopp og råtebeskytter med stor inntregningsevne. Denne danner en barriere av aktive stoffer mot sopp og råte bak malingen. Dette for å beskytte treet ved fuktvandring og ved evt skader og slitasje på sluttbehandlingen.
  • Det benyttes en industrigrunning som kan tones i den ønskede farge. Denne grunningen danner en beskyttende film og kan uten noen annen behandling stå inntil 12 måneder før videre behandling er påkrevet. Denne grunningen påføres treverket i en spesial børstemaskin for formålet.
  • Til sist benyttes en industrimaling som danner populært sagt ”regnfrakken” på kledningen. Dette strøket leveres i ønsket farge og blir påført med under høyt trykk i en sprøyteautomat. Denne systembehandling er beregnet for å kunne stå inntil 3-5 år før evt etterbehandling. (Dog skal endekapp behandles og spikerhull tettes)