Hvorfor kjøpe industrielt behandlet kledning?

Industrielt behandlet gir følgende fordeler:

  • Sikrer at trevirket er tørt og uten biologiske angrep før behandling.
  • Helt nytt og ueksponert trevirke gir best underlag for behandling.
  • Materialene beskyttes mot fuktighet og eksponering av sollys.
  • Gjør montering uavhengig av årstid og klima.
  • Påføres kontrollert og jevnt på kledningsbordene.
  • Innebærer at krympestriper unngås.
  • Sparer tid og er kostnadsbesparende.
  • Gir dokumentert levetid fram til videre behandling.