Om Sandermoen

SandermoenBilder 040 gmlweb

Sandermoen AS sysselsetter totalt om lag 40 årsverk, fordelt på de ulike virksomhetene. Vi er blant landets ledende aktører innen industriell overflatebehandling av treprodukter, vi har en håndverksavdeling og et lagerutsalg. I tillegg utvikler og bebygger vi eiendommer for salg eller utleie.

Felles for våre forretningsområder, er at vi har ansatte med høy kompetanse og lang erfaring – og som strekker seg veldig langt for at du som kunde skal bli fornøyd.
Vår historie bærer preg av at vi hele veien har tilpasset oss markedet. Det er med andre ord våre kunders behov som har vært retningsgivende for utviklingen.

Historie:
SandermoenBilder 023 gmlwebBedriften ble etablert av Kjell Sandermoen i 1974, den gang som tradisjonelt maler- og gulvleggerfirma. I 1981 åpnet vi eget malingsutsalg som en naturlig utvikling av bedriften.
I 1985 kjøpte vi vår første Gori beismaskin som ble transportert på bilhenger til byggeplasser for grunning av panel før montering. Det ble starten på en industriell satsing som har siden har vokst seg svært stor.

I 1990 kjøpte vi lakkeringsanlegg og ansatte to industrimalere som utførte inn- og utvendig behandling av trevirke. Fem år senere flyttet industriavdelingen til Namnå Bruk. I 2003 kunne vi innvie Nord-Europas mest moderne lakkanlegg!
2005 var oppstarten av Norges mest moderne anlegg for utvendig ferdigbehandling. Vi startet med maling av MDF-plater og paneler i 2007, og i 2015 investerte vi i nytt høvleri for MDF. I dag favner industriavdelingen to beis- og fire lakk- og malingsanlegg, og vi kan fortsatt vise til det mest effektive og moderne utstyret som finnes på markedet.