Utvendig kledning

Kledningen er levert ferdig grunnet, malt evt. beiset fra fabrikk med industriprodukter, som er av ypperste kvalitet og med lang holdbarhet mot vær og vind.

Solen er malingens største fiende og vil over sikt nedbryte grunning-, maling- eller beisfilmen, og kombinert med det klima produktene er utsatt for, medføre behov for vedlikehold og etterbehandling. Dette vil variere etter både geografisk plassering og himmelretning.

All kledning bør vaskes årlig med et husvaskemiddel og spyles av med hageslange. Unngå bruk av høytrykksspyler direkte på kledningen.

Kledning som er levert med ett strøk grunning skal etterbehandles så snart som mulig og senest innen 12 måneder.

Kledning som er levert med et 2 strøks system, skal etterbehandles innen:
Transparente farger: 3 år
Dekkende farger: 5 år

I tillegg til geografisk plasseringer, skal man ta hensyn til himmelretninger.
Kledning som er plassert syd- og vestvendt vil ha hyppigere behov for vedlikehold enn nord/østvendte.

Alle spikerhull, endekapp eller annet bart treverk SKAL overflatebehandles
for å hindre fuktinntregning i treverket.

Før etterbehandling vaskes kledningen med husvask eller tilsvarende.

Akzo Nobel anbefaler at det til videre vedlikehold benyttes
kvalitetsprodukter som er beregnet for langvarig
utvendig trebeskyttelse.
For eksempel Nordjö One.

På brannimpregnert kledning anbefaler vi at det til videre vedlikehold benyttes White-Spirit-basert oljedekkbeis / oljemaling av annerkjent merke innen 12 mnd.

FDV for nedlasting finner du her